Spojení moderního bydlení a genia loci

Architektům z brněnského ateliéru Projekt 1980 se podařilo zachovat původní  vzhled uliční fasády tak, že plynule navazuje na okolí. Za záměrně uchovanou fasádou se ukrývá moderní bydlení, které využívá historických prvků typických pro tuto lokalitu. Nová dvorní přístavba je moderní budovou, zasazenou citlivě do prostředí, které dosud dýchá 19. stoletím.